ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     BASBAŞ HAKKINDA
HAKKIMIZDA
BASBAŞ HAKKINDA

BASBAŞ, ihracatı arttırmak, yeni iş alanları yaratmak ve yatırımları çoğaltmak için yerli ve yabancı sermayeye yatırım yapacağı yeni alanlar kazandırmak hedefiyle Türkiye’nin 19. serbest bölgesini kurmak ve işletmek amacıyla 2017 yılından bu yana faaliyet göstermektedir.

Yapılan uzun fizibilite çalışmaları sonucunda demir, kara ve deniz ulaşım bağlantılarının kesişme noktasında bulunan Bergama’nın yeni serbest bölge için en uygun yer olduğu tespit edilmiştir. Fizibilite çalışmalarının T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması üzerine, 19. serbest bölgenin  Batı Anadolu Serbest Bölgesi adı ile Bergama’nın Aşağıkırıklar mevkiinde tespit edilen, yaklaşık 2,5 milyon metrekare büyüklüğündeki hazine arazisine kurulmasına karar verilmiştir.

8 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile de resmi onaylar tamamlanmış ve bölgeyi kurup, işletmek üzere  BASBAŞ- Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. yetkilendirilmiştir.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete girmesi ile Avrupa’ya en kısa ve hızlı karayolu  bağlantısına kavuşan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Aliağa Nemrut Koyu’ndaki limanlarla da deniz yoluyla dünyaya bağlanmaktadır. Serbest bölgedeki firmalar Çandarlı’ya kurulacak Kuzey Ege Limanı’nın da bitmesi ile ürettikleri ürünleri, büyük hacimli transit konteyner gemileriyle global pazarlara ulaştırma konusunda çok büyük avantaj elde etmiş olacaktır.

Bölgenin sunduğu lojistik olanaklarla uluslararası pazarlara hızlı sevkiyat imkanına kavuşan firmalar, aynı zamanda eğitim seviyesi yüksek 4.4 milyon nüfuslu İzmir’in yanı sıra Ege ve Marmara bölgelerinin gelişmiş üretim altyapısından yararlanarak üretimleri için ihtiyaç duydukları mal ve hizmet tedariğinde de rakiplerine göre avantaj sağlamaktadır. Tüm bu olanaklar Batı Anadolu Serbest Bölgesinde üretim yapan firmalara hız ve kalite üstünlüğü sağlayarak, onlara uluslararası ticarette rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.  

Batı Anadolu Serbest Bölgesinde, orta ve yüksek teknoloji, yenilenebilir enerji ile katma değerli üretim yapan firmaların yoğunlaşması sağlanarak, bu firmaların ürettikleri ekonomik değerlerle Bergama, Kınık ve Dikili başta olmak üzere Kuzey Ege’de yüksek istihdam potansiyeli yaratması ve bölge ekonomisine maksimum fayda sağlaması hedeflenmektedir.  Batı Anadolu Serbest Bölgesi, tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması, yıllık 4 milyar doların üzerinde ticaret hacmi ve 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Üretilecek ekonomik değerin İzmir ve ülke ekonomisini güçlendirirken, Kuzey Ege’nin ise talihini değiştirmesi beklenmektedir.