ANA SAYFA     NEDEN BASBAŞ?     DİĞER AVANTAJLAR
NEDEN BASBAŞ?

KISA VE ORTA VADELİ PLAN YAPABİLME FIRSATI

Faaliyet ruhsatlarının süresi; bölgedeki hazır binaları kiralayarak faaliyet göstermeyi planlayan kiracı kullanıcı firmalar için maksimum 20 yıl, arazi kiralayıp bu arazide kendi üretim üstyapısını inşa etmek isteyen yatırımcı kullanıcı firmalar içinse maksimum 45 yıl olarak belirlenmiştir.

KAR TRANSFERİ FIRSATI

Serbest bölgede yapılan faaliyetler sonucunda ortaya çıkan karın herhangi ülkeye (Türkiye dahil) transferi konusunda hiçbir kısıtlayıcı ön koşul bulunmamaktadır.

EŞİT MAUAMELE

Serbest bölge avantajlarından orijinine bakılmaksızın her firma yararlanabilir.

ZAMAN KISITININ OLMAMASI

Firmalar ürünlerini serbest bölgelerde zaman kısıtı olmaksızın tutabilirler.

TİCARETİN PAZAR ŞARTLARINA GÖRE YÖNETİLEBİLMESİ

Türkiye’deki serbest bölgelerde müşteri talebi olmadığı sürece devletin ya da lisanslı özel otoritelerin belirlemiş olduğu herhangi bir fiyat ya da kalite standardı aranmaz. Aynı zamanda gümrük ve dış ticaret otoriteleri tarafından uygulanan yasal zorunluluklar ve uygulamalar da serbest bölgelerde geçerli değildir.

ENFLASYON MUHASEBESİ FIRSATI

Türkiye’de serbest bölgelerde her ödeme konvertibl döviz cinsleriyle gerçekleştirilebilir.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI PAZARLARA ULAŞIM İMKANI

Dünya’daki genel serbest bölge uygulamalarının aksine Türkiye’deki serbest bölgelerden yurtiçine satış yapılması, tüketim malları ve riskli ürünler grubunda yer alan ürünler haricinde serbesttir.

AZALTILMIŞ BÜROKRATİK PROSEDÜRLER VE DİNAMİK YÖNETİM
Başvuru ve ruhsatlanma aşamalarındaki bürokrasi minimuma indirilmiştir. Batı Anadolu Serbest Bölgesi profesyonel bir özel şirket tarafından yönetilmekte ve geliştirilmektedir.

REKABETÇİ ALTYAPI STANDARTLARI

Türkiye’deki serbest bölgeler uluslararası düzeyde rekabetçi bir altyapı ile donatılmıştır.

STRATEJİK KONUM

Batı Anadolu Serbest Bölgesi, gerek ulaşım ağı gerekse de yükleme olanakları bakımından eşsiz bir konuma sahiptir.

Basbaş

Batı Anadolu Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek için ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi vermeye hazırız!