ANA SAYFA     YATIRIM     FAALİYETE BAŞLAMAK
FAALİYETE BAŞLAMAK
FAALİYETE BAŞLAMAK
Faaliyet Ruhsatı Çeşitleri

Serbest Bölgelerde faaliyet gösterecek olan firmalar, faaliyet konusuna uygun olarak “Faaliyet Ruhsatı” başvurusunda bulunur. Faaliyet ruhsatı çeşitleri şu şekildedir:

Basbaş
Basbaş

Üretim

Üretimde kullanılan hammadde ve ara malların alımı, üretilen malların satışı, markalanması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve sergilenmesini içeren tüm faaliyetler

Basbaş

Alım - Satım

Ticareti yapılan malların alım-satımı, depolanması, etiketlenmesi, ambalajlanması ve sergilenmesi

Basbaş

Montaj-Demontaj

Makine ve teçhizat montajı veya demontajı

Basbaş

Bakım-Onarım

Makine ve teçhizat bakımı ve onarımı