ANA SAYFA     YATIRIM AVANTAJLARI
Genç ve Donanımlı İşgücü...
Genç ve Donanımlı İşgücü...

Türkiye nüfusunun demografik yapısı hem ekonomiyi pozitif şekilde etkilemekte hem de Türkiye ile ilgili fırsat çeşitliliğinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’deki genç ve eğitimli işgücü havuzunun genişliği, özellikle kendi bölgelerinde bu konuda çeşitli zorluklarla karşılaşan Avrupa merkezli yatırımcılar için çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye; genç, dinamik ve büyüyen nüfusu ile yabancı yatırımcılar için hem işgücü havuzu hem de pazar büyüklüğü açısından global ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır.

  • 30,5 milyon civarında genç, yüksek motivasyonlu ve eğitimli profesyonel.
  • 193 üniversiteden yıllık yaklaşık 733.000 yeni mezun.
  • Her yıl yaklaşık yarısı mesleki eğitim görmüş 950.000 lise mezunu.

Türkiye’de yetenekli, iyi eğitimli ve üretken bir işgücü havuzu mevcuttur.

Gerek Dünya Bankası gerekse de OECD raporları gösteriyor ki, Türkiye çalışabilecek yaştaki nüfus havuzu bakımından Avrupa’daki en avantajlı ülkelerden biridir. Aynı raporlar Türkiye'nin bu avantajlı pozisyonunu artan bir şekilde 2050 yılına kadar sürdüreceğini de göstermektedir.

Çalışmalar bize Türkiye’deki genç ve eğitimli işgücünün üretkenlik ve etkinlik gibi birçok konuda da etkileyici bir performans gösterdiğini kanıtlamaktadır.