ANA SAYFA     YATIRIM AVANTAJLARI
Geniş Çaplı Vergisel Avantajlar
Geniş Çaplı Vergisel Avantajlar
Geniş Çaplı Vergisel Avantajlar

Batı Anadolu Serbest Bölgesinde üretim yapacak firmalar; Kurumlar vergisinden muaftırlar. Bir yıl içerisindeki üretimlerinin %85’i ve üzerini aynı yıl içerisinde ihraç etmeleri durumunda çalışanların gelir vergisinden muaftırlar. Ayrıca bütün firmalar için; Herhangi bir fiyat ya da kalite kısıtlamasına tabi değildirler. Serbest Bölgeler Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının bir parçası olarak kabul edilmiştir ve Batı Anadolu Serbest Bölgesinde üretilecek mallar A.TR belgesi düzenlenmesi halinde AB üyesi ülkelere serbest olarak gönderilebilir. Ayrıca Türkiye’de gümrük vergisine tabi olan Gümrük Birliği dışında yer alan ülkelerden gelen ürünlere de Batı Anadolu Serbest Bölgesine girişte herhangi bir gümrük vergisi uygulanmaz. Bununla birlikte 3. parti ülkelerden gelen ürünler Serbest Bölgeye geldikten sonra direk ya da üretimin bir girdisi halinde AB üyesi ülkelere gönderilecekse, bu durumda bu ürünlerle ilgili Telafi Edici Vergiler ödenmek zorundadır. Batı Anadolu Serbest Bölgesi gümrük hattının dışında kabul edildiğinden ötürü burada yapılan ithalatlar herhangi bir gümrük vergisi, kesintisi, özel tüketim vergisi vb. ithalat harcamalarına konu olmazlar.